CHS Basketball: Varsity Girls vs. Tewksbury Redmen