CHS Field Hockey: Girls v. Central Catholic – October 5, 2015