CHS Field Hockey: Varsity vs Tewksbury – November 13, 2020