CHS Soccer: Varsity Boys vs. Central Catholic PLAYOFF – November 4, 2022